‘De vraag die ertoe doet’ aan de keukentafel

Poëzie keukentafel

Trilling van Rense van Aarnhem bestaat uit:
KLOPPEN – BREKEN – HELEN – LUISTEREN.
Achter coulissen schuilt een vraag die ertoe doet,
vertelt Rense in HELEN.